Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Utredning hos audiograf

Hørselstap 

 • Kan ramme personer i alle aldre, og ha en rekke ulike årsaker.

 • Alder er en viktig årsak til hørselstap, og her har genetiske faktorer betydning. 

 • Kraftige lyder og støy kan også forårsake hørselstap, midlertidig eller permanent.

Hørselstest

Audiometrisk måling, hørselsmåling, der man med samarbeid mellom testpersonen og testleder finner frem til personens høreterskler (de svakeste lydene testpersonen oppfatter) i frekvensspekteret 125-8000Hz.

Vi sjekker også bevegelighet på trommehinne og mellomørestatus.

 

Skillestrek-liten.png

 

Første besøk

 • Hørselsmåling og forklaring av testresultater

 • Hørselskurven føres inn i et audiogram

 • Undersøkelse hos ØNH-spesialist

 • Kartlegging og eventuell samtale om høreapparater

 • Informasjon om aktuelle høreapparattyper, ulike modeller og annet tilleggsutstyr

 • Avstøp av øregangene ved behov

   

Andre besøk

 • Tilpasning av høreapparat(er) og eventuelt tilleggsutstyr

 • Justering ved behov

 • Gjennomgang i bruk og stell, samt forsikring

 • Eventuell tilkobling av mobiltelefon

 • Sende inn søknad til NAV

 • Gjennomgang av bestillingsskjema for batterier og annet utstyr 

   

Tredje besøk

 • Kontroll av høreapparat(er) og øregangene

 • Justering av apparat(ene) ved behov

 • Tilpasning av eventuelt tilleggsutstyr

 • Henvisning til hjelpemiddelsentralen ved behov

 • Det settes opp flere kontroller ved behov

 • Dersom du er fornøyd med apparatene og forsterkningen, vil siste del av søknad signeres og apparatene tildeles

 

Du kan når som helst ta kontakt for ytterligere timer ved behov for justering, nye avstøp, reparasjoner eller annet.

Vi anbefaler medlemskap i HLF(Hørselshemmedes Landsforbund), da dette også inkluderer erstatningsavtale.