Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Audiometri

Hørselsskader kan oppstå i alle deler av hørselsorganet. 

Mekaniske hørselstap er skader i mellomøret eller i øregangen. Dette kan for eksempel være mellomørebetennelse, sammenvoksing av ørebenskjeden eller ørevoks i øregangen.

Nevrogene hørselstap er skader som sitter lengre inn i hørselsorganet. Slike skader kan være medfødte og genetisk betinget. Den vanligste årsaken til nevrogene hørselstap er aldersbetinget hørselsnedsettelse grunnet tap av hårceller i det indre øret. Tap av hårceller kan medføre tap av diskriminasjonsevne, det vil si at det blir vanskeligere å sklille språklyder fra hverandre. Ved aldersbetingede hørselstap er det i hovedsak diskanten som er nedsatt.

En hørselstest gjennomføres som regel i et lydtett rom. Jeg vil under hele testen kunne høre deg om det er noe du lurer på.

 

Luftledning

Du vil få på deg hodetelefoner og en knapp du skal trykke på når du hører lyd. Lyden går inn øregangen og treffer trommehinna, som fører lyden videre gjennom ørebenskjeden i mellomøret. Det vil være både lyse og mørke lyder, da vi tester frekvenser fra 125Hz (bass) til 8000Hz (diskant). Det vi ønsker å finne med en såkalt rentoneaudiometri, er de svakeste lydene du oppfatter. 

 

Benledning

Lyden går, ved hjelp av en bøyle, gjennom skallebenet og inn til det indre øret. Her går lydene ikke gjennom trommehinna og ørebenskjeden, men direkte inn til det indre øret.

Høretersklene markeres av i et audiogram. Kurven vi får gir oss en visuell framstilling av hørselstapet. Resultatene vil brukes videre i en eventuell høreapparattilpasning.

 

Taletest

Du vil få høre flere ord som du skal gjenta så godt du kan. Det er ikke meningen at du skal høre alle ordene, men denne testen bruker vi for å undersøke om du har normal eller nedsatt talediskriminasjonsevne.

 

Resultatene vi får fra disse testene vil bli brukt videre i en eventuell høreapparattilpasning.